Hier past geen mast

)

Verzet tegen de bouw van een zendmast bij Diergaardetunnel.
(archief 2009)