Lange mensen op de Euromast

Dag van de lange mensen op de Euromast.
(archief 2008)