Chubby Bunny Challenge

Cineac Pietje Bell – Chubby Bunny Challenge

Stagiares Ramsey en Aasutosh doen mee aan een YouTube rage: de Chubby Bunny Challenge. Ze dagen elkaar uit met verschillende opdrachten die vies, leuk, grappig of gevaarlijk zijn. Deze keer de Chubby Bunny: hoeveel marshmallows krijgen je in hun mond terwijl je nog steeds chubby bunny kan zeggen.

Tags: ,