Tell me what democratie looks like

Een terugblik op de 1 mei betoging in 2010. Dit jaarlijks evenement dat daarvoor en sindsdien altijd vreedzaam is verlopen eindigde destijds in chaos. De gebeurtenissen op deze dag werden door verschillende media omschreven als buitensporig politie geweld. Vrijwilliger Bob Struik zag de beelden van Cineac TV, die destijds heel de Nederlandse TV over gingen, en maakte deze hermontage.